Marcelo

“Bebang, halika rito“, batid ni Don Marcelo sa dalagitang halata ang murang edad. “Gusto niyo pa po ba ng kape, Don Marcelo?“, sambit ni Bebang habang nakaupo sa sahig na nakabukaka at kalaro ang bunsong anak ng mag-asawa na si Gaspar. Kitang kita ang panloob na salawal na mabulaklak subalit unti-onti ng kumukupas ang kulay. […]

Berto

Tirik ang araw at tila hindi sumisipol ang hangin, tanging alingawngaw mula sa ‘sang kabayo ang maririnig. “Hey… hey…“, ang kasunod na tunog na pawang nagmumula sa isang lalaki. Bakas sa matinding sikat ng araw ang malawak na lupain ng mga De Dios. Hindi maaabot ng paningin ninuman ang hangganan nito, tulad ng biro ng […]

Remedios

Sa kanyang paglabas ng kanilang silid, napahinto saglit sa tapat ng pintuan si Remedios — tila may iniisip. Hindi batid sa kanyang mukha ang edad na trenta’y singko. Ito ba nama’y samahan ng kanyang makinis na kutis na mamuti-muti. Ang kanyang mabilog na mga mata na isa ring kinababaliwan ng mga kalalakihan. Ang kanyang mahaba […]

Teban

Isang tunog ng makabagong teknolohiya ang tumutunog mula sa damitan. Sa bawat tunog nito ay dilaw na ilaw ang kumiskislap mula sa bulsa ng magarang pang-itaas na nakasabit. Matinis ang tunog nito, tila orasan na manggigising sa mahimbing na tulog ninuman. Biglaang nawala ang tunog at nawala ang ilaw. Panandaliang binalot ng katahimikan ang silid. […]

Milagros

Huminto ang tunog mula sa plaka ni Aling Bebang, binalot ng katahimikan ang lugar. Tuloy pa rin sa pagpiga ng pranela ang matanda, isang ungol mula sa binata ang narinig ni Milagros. “Ughhh…“, tila may dinadaing ang binata. Napalingon si Milagros at dito’y natapos na ang kanyang pagmasid sa kalawakan. Hindi nakapagsalita ang dilag, tanging […]

Aling Bebang

“Aling Bebaaaaang!!“, sigaw ni Milagros sa ‘di kalayuan. Binasag nito ang katahimikang bumabalot sa disoras na gabing ‘yon. Nagbigay ito ng hudyat upang tumahol ang mga aso sa isang karatig bahay ng mga Delos Santos. Kumaripas ng takbo si Milagros dahil isang binatilyo ang napaupo at pawang nawalan ng malay sa tapat ng tindahan. ‘Di […]

Diokno

Nababalot ng katahimikan ang silid, tanging sinag ng araw ang nagsisilbing liwanag sa mga matang bulag sa kadiliman. Tanging mga pukpok ng mga martilyo ang bumabasag sa ginintuang katahimikan ng lugar. Masisinigan ang isang lalaki sa sulok ng kwarto na nakaupo sa isang tumba-tumba na yari sa puno ng narra. Sa bawat galaw nito, usok […]